chợ tuyển dụng tìm việc làm tốt nhất hàng nghìn nhà tuyển dụng và cơ hội việc làm đang chào đón người phù hợp

Kiểm tra với người bán Thiết kế Cơ điện - Quận 2 Quận Thủ Đức

Ngày đăng: 09/05/2022
 • Địa phương: lương sơn bình thuận, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, VietNam

Nhiệm vụ chính Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác  định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ/ tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế cơ điện. Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định Công ty. Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ thiết kế cơ điện, các khảo sát, thí nghiệm yêu cầu phục vụ cho thiết kế cơ điện. Lập và/hoặc kiểm tra khái toán, dự toán phần cơ điện. Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…): Hồ sơ mời thầu: Xác định và đề xuất phạm vi công việc (nội dung, thành phần hồ sơ giao nộp) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế có liên quan đến công việc phụ trách. Hồ sơ dự thầu: Xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu về nội dung có liên quan đến công việc phụ trách và có ý kiến chuyên môn về phạm vi công việc (hình thức, số lượng chất lượng sản phẩm) của các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế. Tham gia quá trình đàm phán với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về công việc có liên quan phần việc phụ trách. Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc phụ trách). Cung cấp và cập nhật các thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế cơ điện theo thỏa thuận trên hợp đồng. Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách. Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế cơ điện () của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo /tham mưu giải pháp. () Sản phẩm thiết kế cơ điện là toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ thiết kế cơ điện (bao gồm bản vẽ thiết kế thi công) trong suốt quá trình thực hiện các giai đoạn quy hoạch
- thiết kế. Ghi chép/lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý thiết kế và trong Khối Phát triển và quản lý dự án. Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế cơ điện so với hợp đồng/ phụ lục hợp đồng / kế hoạch. Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan công việc phụ trách trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế. Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế cơ điện, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách. Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và/hoặc  khi có yêu cầu từ các Phòng/ Ban có liên quan. Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần cơ điện trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng. Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao. Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách. Nhiệm vụ khác Tổ chức và tham gia tất cả công việc kiểm tra cũng như đảm bảo tính chính xác của việc thông qua hoặc không thông qua và tài liệu phù hợp đối với các kết quả thử nghiệm khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng. Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh kịp thời; Tổ chức xem xét hồ sơ thiết kế và thi công để nắm rõ phạm vi dự án và những yêu cầu cần thiết. Lập danh mục câu hỏi và các vấn đề quan tâm theo yêu cầu để trao đổi bằng văn bản với Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao và GĐDA, các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng. Khi đội ngũ Quản lý xây dựng được bổ nhiệm, phải đảm bảo họ thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của Công ty; Thực hiện các công tác kiểm tra trong từng giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và hoàn công để đảm bảo mọi công tác được triển khai một cách chính xác, công việc kiểm tra nghiêm túc và đầy đủ, nộp báo cáo một cách xuyên suốt Tham dự tất cả các cuộc họp phối hợp với các đơn vị tư vấn và/hoặc nhà thầu để quản lý tiến độ và chất lượng công việc một cách hiệu quả; Hỗ trợ Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao trong việc xem xét Hồ sơ và Kế hoạch làm việc của Nhà thầu, dự đoán các vấn đề tiềm năng và đề xuất các giải pháp khả thi để giảm thiểu sự chậm trễ, các khuyết tật và sự không phù hợp theo quan sát và theo yêu cầu của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao và GĐDA; Đảm bảo sự tuân thủ của Nhà thầu với các phương pháp và bản vẽ thi công đã được phê duyệt trong suốt quá trình xây dựng; Hỗ trợ Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao rà soát và kiểm tra bản vẽ thi công trước và sau khi phân phối cho các đơn vị tư vấn và nhà thầu kiểm tra tính chính xác về nội dung, và sự phù hợp về ý đồ thiết kế; Giám sát và đảm bảo các công việc sửa chữa / hoàn thiện theo các Bản ghi lỗi về vấn đề cơ điện và Chỉ thị của GĐDA trong phạm vi thời gian cho phép; Duy trì các báo cáo cập nhật tình trạng công việc hàng tuần và hàng tháng; Chứng kiến việc thử mẫu và báo cáo thử nghiệm đảm bảo về vấn đề cơ điện; Chứng kiến việc tiến hành, vận hành thử và nghiệm thu đối với các Hệ thống và Dịch vụ tòa nhà; Xem xét và kiểm tra bản vẽ hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì; Khi được yêu cầu, làm việc với Đơn vị thẩm tra thứ 3, các đơn vị công ích và cơ quan nhà nước để đảm bảo có đầy đủ các giấy phép cần thiết cho công trình xây dựng và Chứng chỉ chất lượng; Chuẩn bị các báo cáo tuần và tháng và kế hoạch cho tuần kế tiếp; Tham gia chuẩn bị phạm vi công việc cho công tác đấu thầu hệ thống cơ điện. Xem xét tính chính xác và hoàn chỉnh đối với phạm vi công việc do các đơn vị thầu nộp. - Du lịch
- THưởng lễ , tếtvv Kỹ năng khác Ưu tiên Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300). Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế; Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Xây dựng mối quan hệ tốt. Yêu cầu kỹ năng Tốt nghiệp đại học chuyên ngành các ngành Điện- kỹ thuật điện; cơ điện lạnh; Cấp thoát  nước. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp lĩnh vực chuyên môn. Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng các công trình cơ điện và công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật. Kỹ năng khác Ưu tiên Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300). Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế; Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Xây dựng mối quan hệ tốt.

Liên hệ người bán Chia sẻ

Thông tin hữu ích

 • Tránh lừa đảo bằng thanh toán trực tiếp hoặc qua PayPal
 • Không thanh toán với Western Union, Moneygram hoặc những dịch vụ thanh toán ẩn danh khác
 • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc, ngân phiếu từ ngoài quốc gia của bạn
 • Trang web này là không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và cũng không giải quyết việc thanh toán, vận chuyển, giao dịch bảo đảm, cung cấp dịch vụ giao kèo, hoặc cung cấp dịch vụ "bảo vệ người mua" hoặc "chứng nhận người bán"

Rao vặt liên quan

 • Kỹ Sư Cơ Điện
  Kỹ Sư Cơ Điện
  Xây Dựng - - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  Mô tả: - Thiết kế M&E các dự án - Các công việc khác được giám đốc công ty giao theo chuyên ngành - Đọc bản vẽ thiết kế M&E và giám sát nhà thầu phụ thi công xây dựng - Quản lý thiết kế M&E, triển khai chi tiết bản vẽ M&E - Trao đổi kỹ hơn khi phỏng ...

 • Kỹ Sư Xây Dựng
  Kỹ Sư Xây Dựng
  Xây Dựng - - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  - Thưởng theo năng lực - Thu nhập từ: 10-15tr - Được nghỉ phép và lễ theo quy định - Được hưởng lương tháng 13 Yêu cầu kỹ năng - Giao tiếp tốt - Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong nghành xây dựng - Giỏi về chuyên môn, hiện trường - Làm việc tại dự...

 • Nhân Viên QS (Xây Dựng, Nội Thất)
  Nhân Viên QS (Xây Dựng, Nội Thất)
  Xây Dựng - Quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  Mô tả công việc: • Lập bảng báo giá công trình hạng mục xây dựng, nội thất và MEP • Tham gia đấu thầu và phỏng vấn thầu • Làm việc, tìm kiếm và thương lượng với các nhà cung cấp và thầu phụ • Phối hợp với bộ phận dự án để quản lý gói thầu, quản lý kh...

Thảo luận

  Đăng bình luận của bạn (nội dung rác và xúc phạm sẽ bị xoá)

  Việc làm cực tốt chốt làm ngay nhiều cơ hội thăng tiến mức lương hấp dẫn

  việc làm tốt , viec lam tot , việc làm tốt nhất , kể về một việc làm tốt của em , việc làm tốt tphcm , việc làm tốt chấm com , kể về việc làm tốt bảo vệ môi trường , việc làm tốt .com , việc làm tốt nhất.com , viec lam tot .com , ke ve mot viec lam tot cua em lop 8 , kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước , việc làm tốt. com , kể về việc làm tốt của em , ke ve viec lam tot cua em , nhung viec lam tot , kể về việc làm tốt của bạn em , kể việc làm tốt bảo vệ môi trường lớp 3 , viec làm tốt , hãy kể lại một việc làm tốt của em , tìm việc làm tốt , kể về một việc làm tốt của bạn em , kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường , viec lam tot nhat hien nay , viết về việc làm tốt của một người bạn , việc làm tốt đà nẵng , viec lam tot vieclamtot.com.vn , ke ve mot viec lam tot cua ban em , kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh de bảo vệ môi trường , việc làm tôt , viec lam tốt , viết một đoạn văn ngắn kể về một việc làm tốt de bảo vệ môi trường lớp 3 , việc làm tot , bài văn kể về việc làm tốt của em , viec làm tot , ke 1 viec lam tot cua em , ke ve mot viec lam tot cua em lop 9 , việc làm tốt bình dương , việc làm tốt . com , viec lam tot. com , kể về một việc làm tốt mà em đã làm , kể một việc làm tốt của bạn em , tim viec lam tot , viec lam tôt , viec lam tot nhat , ke ve viec lam tot , viêc làm tốt , kể về một việc làm tốt bảo vệ môi trường , ke ve mot viec lam tot , kể về một việc làm tốt của em lớp 2 , việc làm tốt nghiệp thpt , thế nào là một việc làm tốt , những việc làm tốt cho sức khỏe , việc làm tốt bảo vệ môi trường lớp 3 , văn kể về việc làm tốt bảo vệ môi trường , bài văn tả về việc làm tốt của em , ke ve mot viec lam tot cua em lop 5 , việc làm tốt là gì , viec lam tot com , kể lại một việc làm tốt bảo vệ môi trường , việc làm tốt để bảo vệ môi trường , tìm việc làm tốt nghiệp thpt , ý nghĩa của những việc làm tốt trong cuộc sống , ke ve mot viec lam tot ma em da lam , nhung viec lam tot cua hoc sinh , những việc làm tốt , một việc làm tốt , việc làm tốt nghiệp thpt tphcm , tìm việc làm tốt chấm com , việc làm tốt nghiệp trung học phổ thông , viet doan van ke ve viec lam tot cua em , ý nghĩa của những việc làm tốt , ke ve mot viec lam tot cua em lop 3 , ke chuyen ve mot viec lam tot cua ban em , tả về việc làm tốt để bảo vệ môi trường , kể việc làm tốt bảo vệ môi trường , những việc làm tốt cho bản thân , bản đăng ký một việc làm tốt , viẹc làm tốt , kể về một việc làm tốt của em lớp 9 , trang web tim viec lam tot nhat , ke lai 1 viec lam tot cua em , kể về một việc làm tốt của em lớp 6 , kể về việc làm tốt khiến bố mẹ vui lòng , kể về 1 việc làm tốt bảo vệ môi trường , những việc làm tốt cho hệ hô hấp , đăng ký một việc làm tốt , viec lam tot . com , hay ke mot viec lam tot cua em , những câu nói hay về việc làm tốt , bài văn về việc làm tốt bảo vệ môi trường , những bài văn hay kể về một việc làm tốt , suy nghĩ của em về việc làm tốt , ke lai viec lam tot cua em , kể về việc làm tốt của em lớp 3 , web tim viec lam tot nhat , những câu nói về việc làm tốt , kể về một việc làm tốt của em lớp 8 , khao khát những việc làm tốt là đáng hoan nghênh , viec lam tot bao ve moi truong lop 3

  "

  Bán hàng cửa hàng bách hoá tổng hợp, nhân viên kinh doanh bách hoá xanh
  Tin tuyển dụng thu ngân bán hàng siêu thị mini, Siêu thị Big C, Coopmart, circle k, shop go
  Tin tuyển dụng nỗi bật: nhân viên bảo vệ giử xe tgdd, điện máy xanh bách hoá xanh
  tuyển nhân viên bán hàng giao hàng shopee tiki lazada tuyển dụng
  ngân hàng techcombank tuyển dụng, acb tuyển dụng, bidv vpbank
  Nhân viên tín dụng gs25 sacombank con cưng tuyển dụng vib hasaki

  việc làm, tìm việc làm, tim viec nhanh, việc làm 24h, tim viec lam, tìm việc nhanh, bách hóa xanh tuyển dụng, viec lam cho tot, tuyển dụng việc làm, việc làm tại nhà, chợ tốt việc làm, viec lam, tìm việc làm tại nhà, nhân viên kinh doanh, tuyen dung, việc làm online, trung tâm giới thiệu việc làm, cần tìm việc làm gấp, việc làm gần đây, tìm việc làm chợ tốt, viectotnhat, việc làm online tại nhà, việc làm thêm tại nhà, timviec365, viec lam nhanh, vinmart tuyển dụng, vieclambinhduong, vieclamnhanh, việc làm chợ tốt, tim viec, việc làm part time, công việc làm thêm tại nhà, tuyen dung the gioi di dong, tuyển dụng điện máy xanh, tuyển nhân viên, nhatrangclub tuyển dụng, viec lam the gioi di dong, timviec24h, viec lam 24h, tìm kiếm việc làm, muốn tìm việc làm, làm việc tại nhà, tim viec lai xe, nhân viên bán hàng, đăng tuyển dụng miễn phí, kiếm việc làm, tìm việc làm thêm tại nhà, the gioi di dong tuyen dung, tìm việc 24h, xin việc làm, chotot viec lam, việc làm bách hóa xanh, tuyển lái xe, cần tìm việc làm, viec, người tìm việc, tuyen tai xe, tim viec lam nhanh, việc làm thêm, cần người làm gấp, cần tìm việc làm phổ thông, tìm việc làm thêm, việc làm nhanh, tuyển dụng kế toán, làm việc, tuyển lái xe đi làm ngay, việc tìm người, tuyển tài xế, nhân viên văn phòng, tuyển tài xế gấp, làm thêm tại nhà, đăng tin tuyển dụng, công việc online, việc làm thời vụ, việc làm thế giới di dộng, tìm việc chợ tốt, vieclam tgdd, nhân viên sale, big c tuyển dụng, kiemviec, việc làm bán thời gian, tìm việc làm nhanh, công việc online tại nhà, tuyendung tgdd, click49 tuyển dụng, vietnamwork tuyển dụng, tim viec lam cho tot, tuyển bảo vệ, việc làm tại google, tìm việc lái xe, công việc part time, cho tot viec lam, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tìm viec nhanh, cách làm hồ sơ xin việc, tuyển kế toán, công việc làm tại nhà, công việc tại nhà, tuyển công nhân, việc làm mùa dịch, tuyển nhân viên kinh doanh, tim việc làm, tuyển dụng nhân viên bán hàng, tuyển dụng giao hàng tiết kiệm, tìm việc lái xe 7 chỗ, nhân viên nhập liệu, việc làm online trên điện thoại, các công việc làm thêm tại nhà, tìm việc làm lái xe, trung tâm dịch vụ việc làm, công việc bán thời gian, những công việc làm tại nhà, bách hóa xanh tuyển dụng tài xế, tìm viêc nhanh, tuyển dụng nhân sự, 24h viec lam, công ty tuyển dụng việc làm, tìm việc nhanh 24h, don xin viec, click 49 tuyển dụng, nhập liệu tại nhà, tuyển dụng nhân viên văn phòng, cty tuyển dụng, tuyển dụng part time, tuyển dụng 24h, làm việc online tại nhà, tìm việc làm part time, thông tin tuyển dụng, công việc làm thêm, tìm việc làm online tại nhà, việc làm tết, việc làm lái xe, tim việc nhanh, timvieclam, tai xe tim viec, tuyển dụng lái xe, tìm việc 365, chợ tốt tìm việc, tuyển dụng kỹ sư xây dựng, tuyển nhân viên văn phòng, tuyển công nhân đi làm ngay, tuyển tài xế b2, việc làm freelancer, viec lam online, bhx tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng miễn phí, làm thêm, tìm việc làm bảo vệ, công ty tuyển dụng, aia tuyển dụng, công việc làm, việc làm tài xế, việc làm online tại nhà cho sinh viên, chợ tốt tuyển dụng, tìm việc online, tuyển dụng tài xế, bách hóa xanh tuyển dụng nhân viên bán hàng, tìm việc lái xe 7 chỗ mới nhất, kiếm việc làm tại nhà, tuyển lao đông phổ thông, tuyển nhân viên bán hàng, các trang tìm việc uy tín, tìm việc làm 24h, việc làm điện máy xanh, việc làm online mùa dịch, indeed tuyển dụng, viec lam tai nha, tìm việc làm thêm tại nhà qua mạng, tuyển việc làm, công việc nhập liệu tại nhà, việc làm cho tốt, trang web tuyển dụng, việc làm kế toán, tuyển dụng bình định, tìm việc làm bán thời gian, việc làm xây dựng, tim viec cho tot