chợ tuyển dụng tìm việc làm tốt nhất hàng nghìn nhà tuyển dụng và cơ hội việc làm đang chào đón người phù hợp

Kiểm tra với người bán Phó Giám Đốc Kinh Doanh Quận 3

Ngày đăng: 09/05/2022
 • Địa phương: Văn Phòng Chính: 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, VietNam

1. Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý nhân sự của Phòng:
- Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động của Phòng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Tổ chức, đào tạo CBNV trực thuộc đảm bảo năng lực nghiệp vụ cho hoạt động của đơn vị; quản lý chặt chẽ sự tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ của nhân viên trực thuộc.
- Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc.
- Đánh giá kết quả hoạt động của Phòng Kinh doanh và những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Phòng đảm trách. 2. Tổ chức, triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động:
- Am hiểu khách hàng để tư vấn, cung cấp giải pháp tài chính, giải đáp, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua các hình thức bán hàng trực tiếp hoặc các hình thức triển khai khác của Ngân hàng.
- Quản lý thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: + Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD trong công tác xây dựng, phân bổ, điều phối, hỗ trợ CBNV thực hiện các chỉ tiêu bán hàng: giao KPI chi tiết đến từng CBNV trực thuộc. Triển khai việc thực hiện công tác kinh doanh theo các sản phẩm dịch vụ, chương trình của Ngân hàng. + Đánh giá tình hình thị trường và địa bàn, các yếu tố cạnh tranh để tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD và phản hồi về Phòng nghiệp vụ Ngân hàng kịp thời đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp. + Tổ chức việc cập nhật kết quả bán hàng hàng ngày và đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch. + Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của Phòng phụ trách.
- Cung ứng sản phẩm dịch vụ và quản lý khách hàng: + Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. + Xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, cung ứng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. + Tổ chức, triển khai việc thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
- Chăm sóc khách hàng: + Tổ chức và quản lý công tác thu thập, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các ý kiến đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. +Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý công tác chăm sóc khách hàng của đơn vị. + Triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng cho CBNV.
- Phân tích, thẩm định, đề xuất trong hoạt động cấp phát tín dụng: + Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và thẩm định tài sản bảo đảm của khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định Ngân hàng và quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phát tín dụng. + Trực tiếp hoặc phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Ngân hàng thực hiện công tác xác minh thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng tuân thủ theo quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng theo quy định Ngân hàng. + Tổ chức thực hiện công tác giám sát sau cho vay để đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ quy định. + Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng hồ sơ tín dụng do Phòng phụ trách. + Tổ chức công tác báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại TTKD.
- Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, gói giải pháp kinh doanh tiền tệ: + Phối hợp với Phòng nghiệp vụ chức năng của Ngân hàng về kinh doanh ngoại hối (Khối TTTC) để cập nhật thông tin thị trường, theo dõi xu hướng thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp. + Đảm bảo trạng thái ngoại hối của toàn đơn vị theo quy định của Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. + Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD điều hành lãi suất tại TTKD + Xây dựng Kênh phân phối, hệ khách hàng lớn, tiềm năng sử dụng đến các công cụ tỷ giá, lãi suất có liên quan đến ngoại hối, phái sinh khác. + Triển khai công tác kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, các chương trình kinh doanh, cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp tài chính phù hợp; tổ chức thực hiện và xử lý nghiệp vụ theo quy trình, quy định của Ngân hàng. + Ký/duyệt chứng từ/giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ theo Mô hình kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng theo từng thời kỳ.
- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế: + Tổ chức và triển khai việc thực hiện chức năng tư vấn nghiệp vụ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ Thanh toán quốc tế phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. + Tổ chức việc thu thập và thực hiện xử lý bộ hồ sơ/ xử lý nghiệp vụ các giao dịch Thanh toán quốc tế được nhanh chóng hiệu quả, đúng quy định Ngân hàng. + Ký/duyệt chứng từ/giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động Thanh toán quốc tế theo Mô hình TTQT của Ngân hàng theo từng thời kỳ. 3. Tổ chức quản lý hàng hóa cầm cố của khách hàng:
- Tổ chức quản lý kho hàng cầm cố, kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình hình quản chấp, cầm cố hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.
- Tổ chức công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng.
- Thường xuyên tổ chức đánh giá lại giá trị hàng hóa đảm bảo, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn. 4. Chức năng khác:
- Tổ chức việc thực hiện thủ tục, bổ túc hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn khách hàng đến các Phòng, Bộ phận để thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng; thông báo kết quả của Ngân hàng liên quan đến đề nghị sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm trong công tác đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ hạn, theo dõi quá trình xử lý nợ của khách hàng và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.
- Chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới ATM, máy POS nhằm đạt chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện các công tác báo cáo kết quả kinh doanh bán hàng theo quy định.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.
- Tổ chức quản lý việc thực hiện công tác hoàn chỉnh hồ sơ thông tin và dữ liệu khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và xử lý giao dịch; tổ chức công tác quản lý và bảo mật hồ sơ thông tin khách hàng, hồ sơ tài liệu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo quy định.
- Thực hiện công tác khác theo phân công của Cấp quản lý. • Thời gian làm việc chủ động, linh hoạt. • Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cùng các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý,…do Tập đoàn tổ chức. • Cơ hội thăng tiến công bằng, rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao • Công ty tổ chức du lịch hàng tháng Yêu cầu kỹ năng
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Maketing, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Anh văn trình độ B trở lên, thông thạo các phần mềm ứng dụng và vi tính văn phòng. *YÊU CẦU KINH NGHIỆM
- Có kinh nghiệm 04 năm trong công tác tín dụng ngân hàng, trong đó có 02 năm kinh nghiệm quản lý.
- Có kiến thức, kinh nghiệm tiếp thị bán hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. *CÁC YÊU CẦU KHÁC
- Kỹ năng bán hàng
- Đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ
- Nhận xét, phán đoán tốt
- Có khả năng quản lý đội, nhóm
- Tính tuân thủ cao *NƠI LÀM VIỆC
- TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ người bán Chia sẻ

Thông tin hữu ích

 • Tránh lừa đảo bằng thanh toán trực tiếp hoặc qua PayPal
 • Không thanh toán với Western Union, Moneygram hoặc những dịch vụ thanh toán ẩn danh khác
 • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc, ngân phiếu từ ngoài quốc gia của bạn
 • Trang web này là không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và cũng không giải quyết việc thanh toán, vận chuyển, giao dịch bảo đảm, cung cấp dịch vụ giao kèo, hoặc cung cấp dịch vụ "bảo vệ người mua" hoặc "chứng nhận người bán"

Rao vặt liên quan

 • Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm (Thời Gian Linh Hoạt)
  Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm (Thời Gian Linh Hoạt)
  Bảo Hiểm - Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  Mô tả: • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng; • Giới thiệu, tư vấn các gói sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng; • Hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục ký kết hợp đồng; • Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi ký hợp đồng; • Thay mặt khách ...

 • [ Quận 2 ] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Chứng Khoán
  [ Quận 2 ] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Chứng Khoán
  Bảo Hiểm - - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  - Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về sác sản phẩm tài chính- chứng khoán theo data có sẵn - Tương tác và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua ứng dụng zalo, điện thoại,... - Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch Online. - Thực hiện tư vấn tại văn p...

 • NHÂN VIÊN TƯ VẤN VĂN PHÒNG _ QUẬN 9, QUẬN 2, THỦ ĐỨC
  NHÂN VIÊN TƯ VẤN VĂN PHÒNG _ QUẬN 9, QUẬN 2, THỦ ĐỨC
  Bảo Hiểm - TP Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) - 09/05/2022 Kiểm tra với người bán

  - Tìm kiếm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. - Chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng. - Chốt và lên đơn hàng cho khách hàng. - Bảo hiểm + lương thưởng và các quyền lợi khác công ty sẽ trao đổi cụ thể. - Lương: 6 -13 tr / tháng - Môi trườn...

Thảo luận

  Đăng bình luận của bạn (nội dung rác và xúc phạm sẽ bị xoá)

  Việc làm cực tốt chốt làm ngay nhiều cơ hội thăng tiến mức lương hấp dẫn

  việc làm tốt , viec lam tot , việc làm tốt nhất , kể về một việc làm tốt của em , việc làm tốt tphcm , việc làm tốt chấm com , kể về việc làm tốt bảo vệ môi trường , việc làm tốt .com , việc làm tốt nhất.com , viec lam tot .com , ke ve mot viec lam tot cua em lop 8 , kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước , việc làm tốt. com , kể về việc làm tốt của em , ke ve viec lam tot cua em , nhung viec lam tot , kể về việc làm tốt của bạn em , kể việc làm tốt bảo vệ môi trường lớp 3 , viec làm tốt , hãy kể lại một việc làm tốt của em , tìm việc làm tốt , kể về một việc làm tốt của bạn em , kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường , viec lam tot nhat hien nay , viết về việc làm tốt của một người bạn , việc làm tốt đà nẵng , viec lam tot vieclamtot.com.vn , ke ve mot viec lam tot cua ban em , kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh de bảo vệ môi trường , việc làm tôt , viec lam tốt , viết một đoạn văn ngắn kể về một việc làm tốt de bảo vệ môi trường lớp 3 , việc làm tot , bài văn kể về việc làm tốt của em , viec làm tot , ke 1 viec lam tot cua em , ke ve mot viec lam tot cua em lop 9 , việc làm tốt bình dương , việc làm tốt . com , viec lam tot. com , kể về một việc làm tốt mà em đã làm , kể một việc làm tốt của bạn em , tim viec lam tot , viec lam tôt , viec lam tot nhat , ke ve viec lam tot , viêc làm tốt , kể về một việc làm tốt bảo vệ môi trường , ke ve mot viec lam tot , kể về một việc làm tốt của em lớp 2 , việc làm tốt nghiệp thpt , thế nào là một việc làm tốt , những việc làm tốt cho sức khỏe , việc làm tốt bảo vệ môi trường lớp 3 , văn kể về việc làm tốt bảo vệ môi trường , bài văn tả về việc làm tốt của em , ke ve mot viec lam tot cua em lop 5 , việc làm tốt là gì , viec lam tot com , kể lại một việc làm tốt bảo vệ môi trường , việc làm tốt để bảo vệ môi trường , tìm việc làm tốt nghiệp thpt , ý nghĩa của những việc làm tốt trong cuộc sống , ke ve mot viec lam tot ma em da lam , nhung viec lam tot cua hoc sinh , những việc làm tốt , một việc làm tốt , việc làm tốt nghiệp thpt tphcm , tìm việc làm tốt chấm com , việc làm tốt nghiệp trung học phổ thông , viet doan van ke ve viec lam tot cua em , ý nghĩa của những việc làm tốt , ke ve mot viec lam tot cua em lop 3 , ke chuyen ve mot viec lam tot cua ban em , tả về việc làm tốt để bảo vệ môi trường , kể việc làm tốt bảo vệ môi trường , những việc làm tốt cho bản thân , bản đăng ký một việc làm tốt , viẹc làm tốt , kể về một việc làm tốt của em lớp 9 , trang web tim viec lam tot nhat , ke lai 1 viec lam tot cua em , kể về một việc làm tốt của em lớp 6 , kể về việc làm tốt khiến bố mẹ vui lòng , kể về 1 việc làm tốt bảo vệ môi trường , những việc làm tốt cho hệ hô hấp , đăng ký một việc làm tốt , viec lam tot . com , hay ke mot viec lam tot cua em , những câu nói hay về việc làm tốt , bài văn về việc làm tốt bảo vệ môi trường , những bài văn hay kể về một việc làm tốt , suy nghĩ của em về việc làm tốt , ke lai viec lam tot cua em , kể về việc làm tốt của em lớp 3 , web tim viec lam tot nhat , những câu nói về việc làm tốt , kể về một việc làm tốt của em lớp 8 , khao khát những việc làm tốt là đáng hoan nghênh , viec lam tot bao ve moi truong lop 3

  "

  Bán hàng cửa hàng bách hoá tổng hợp, nhân viên kinh doanh bách hoá xanh
  Tin tuyển dụng thu ngân bán hàng siêu thị mini, Siêu thị Big C, Coopmart, circle k, shop go
  Tin tuyển dụng nỗi bật: nhân viên bảo vệ giử xe tgdd, điện máy xanh bách hoá xanh
  tuyển nhân viên bán hàng giao hàng shopee tiki lazada tuyển dụng
  ngân hàng techcombank tuyển dụng, acb tuyển dụng, bidv vpbank
  Nhân viên tín dụng gs25 sacombank con cưng tuyển dụng vib hasaki

  việc làm, tìm việc làm, tim viec nhanh, việc làm 24h, tim viec lam, tìm việc nhanh, bách hóa xanh tuyển dụng, viec lam cho tot, tuyển dụng việc làm, việc làm tại nhà, chợ tốt việc làm, viec lam, tìm việc làm tại nhà, nhân viên kinh doanh, tuyen dung, việc làm online, trung tâm giới thiệu việc làm, cần tìm việc làm gấp, việc làm gần đây, tìm việc làm chợ tốt, viectotnhat, việc làm online tại nhà, việc làm thêm tại nhà, timviec365, viec lam nhanh, vinmart tuyển dụng, vieclambinhduong, vieclamnhanh, việc làm chợ tốt, tim viec, việc làm part time, công việc làm thêm tại nhà, tuyen dung the gioi di dong, tuyển dụng điện máy xanh, tuyển nhân viên, nhatrangclub tuyển dụng, viec lam the gioi di dong, timviec24h, viec lam 24h, tìm kiếm việc làm, muốn tìm việc làm, làm việc tại nhà, tim viec lai xe, nhân viên bán hàng, đăng tuyển dụng miễn phí, kiếm việc làm, tìm việc làm thêm tại nhà, the gioi di dong tuyen dung, tìm việc 24h, xin việc làm, chotot viec lam, việc làm bách hóa xanh, tuyển lái xe, cần tìm việc làm, viec, người tìm việc, tuyen tai xe, tim viec lam nhanh, việc làm thêm, cần người làm gấp, cần tìm việc làm phổ thông, tìm việc làm thêm, việc làm nhanh, tuyển dụng kế toán, làm việc, tuyển lái xe đi làm ngay, việc tìm người, tuyển tài xế, nhân viên văn phòng, tuyển tài xế gấp, làm thêm tại nhà, đăng tin tuyển dụng, công việc online, việc làm thời vụ, việc làm thế giới di dộng, tìm việc chợ tốt, vieclam tgdd, nhân viên sale, big c tuyển dụng, kiemviec, việc làm bán thời gian, tìm việc làm nhanh, công việc online tại nhà, tuyendung tgdd, click49 tuyển dụng, vietnamwork tuyển dụng, tim viec lam cho tot, tuyển bảo vệ, việc làm tại google, tìm việc lái xe, công việc part time, cho tot viec lam, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tìm viec nhanh, cách làm hồ sơ xin việc, tuyển kế toán, công việc làm tại nhà, công việc tại nhà, tuyển công nhân, việc làm mùa dịch, tuyển nhân viên kinh doanh, tim việc làm, tuyển dụng nhân viên bán hàng, tuyển dụng giao hàng tiết kiệm, tìm việc lái xe 7 chỗ, nhân viên nhập liệu, việc làm online trên điện thoại, các công việc làm thêm tại nhà, tìm việc làm lái xe, trung tâm dịch vụ việc làm, công việc bán thời gian, những công việc làm tại nhà, bách hóa xanh tuyển dụng tài xế, tìm viêc nhanh, tuyển dụng nhân sự, 24h viec lam, công ty tuyển dụng việc làm, tìm việc nhanh 24h, don xin viec, click 49 tuyển dụng, nhập liệu tại nhà, tuyển dụng nhân viên văn phòng, cty tuyển dụng, tuyển dụng part time, tuyển dụng 24h, làm việc online tại nhà, tìm việc làm part time, thông tin tuyển dụng, công việc làm thêm, tìm việc làm online tại nhà, việc làm tết, việc làm lái xe, tim việc nhanh, timvieclam, tai xe tim viec, tuyển dụng lái xe, tìm việc 365, chợ tốt tìm việc, tuyển dụng kỹ sư xây dựng, tuyển nhân viên văn phòng, tuyển công nhân đi làm ngay, tuyển tài xế b2, việc làm freelancer, viec lam online, bhx tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng miễn phí, làm thêm, tìm việc làm bảo vệ, công ty tuyển dụng, aia tuyển dụng, công việc làm, việc làm tài xế, việc làm online tại nhà cho sinh viên, chợ tốt tuyển dụng, tìm việc online, tuyển dụng tài xế, bách hóa xanh tuyển dụng nhân viên bán hàng, tìm việc lái xe 7 chỗ mới nhất, kiếm việc làm tại nhà, tuyển lao đông phổ thông, tuyển nhân viên bán hàng, các trang tìm việc uy tín, tìm việc làm 24h, việc làm điện máy xanh, việc làm online mùa dịch, indeed tuyển dụng, viec lam tai nha, tìm việc làm thêm tại nhà qua mạng, tuyển việc làm, công việc nhập liệu tại nhà, việc làm cho tốt, trang web tuyển dụng, việc làm kế toán, tuyển dụng bình định, tìm việc làm bán thời gian, việc làm xây dựng, tim viec cho tot